Black Jack – počítací systém Knockout

Black Jack – počítací systém Knockout

Black Jack – počítací systém Knockout je špecifický v tom, že pomáha hráčom vyhnúť sa komplikovanej konverzii pri skutočnom počte balíčkov kariet v hre.

Black Jack – počítací systém Knockout

„Otcami“ tohto systému sú Ken Fuchs a Olaf Vancura, zrodili ho v roku 1998. Špecifikom tohto počítacieho systému je, že sa pri ňom hráči vyhnú komplikovanej konverzii medzi aktuálnym bodovým stavom a skutočným bodovým stavom na základe počtu balíčkov kariet v hre.

Ide o nevyvážený počítací systém v Black Jacku, teda hodnota počítania po rozdaní celého balíčku kariet nedosiahne hodnotu 0.

Ako bolo spomenuté, konverzia na skutočnú bodovú hodnotu v tomto systéme nie je nutná. Ide o jednoduchý počítací systém, obmedzuje zbytočné chyby v počítaní a je vhodný aj pre začínajúcich hráčov Black Jacku.

Bodové hodnoty pre Knockout systém

Black Jack – počítací systém Knockout operuje s troma bodovými hodnotami : -1, 0 a 1

Bodová hodnota -1 pripadá na karty 10 a eso

Bodová hodnota 0 na karty 8 a 9

Bodová hodnota +1 na karty od 2 do 7

Nevyváženosť systému tkvie v tom, že na rozdiel od Hi-Lo počítacieho systému v Knockaute sa priraďuje k sedmičke hodnota +1. V balíčku sú dovedna štyri sedmičky a teda po pretočení jedného balíčku kariet je namiesto nuly finálová hodnota +4. V dôsledku toho stačí prepočítavať len aktuálnu hodnotu kariet. Nemusíte riešiť konverziu na skutočnú hodnotu v závislosti od počtu balíčkov kariet v hre.

Hodnota stávok pre Knockout počítací systém

Iná je pre hru s dvoma balíčkami kariet a iná pre hru so šiestimi až ôsmimi balíčkami.

Pre variant s dvoma balíčkami sa hodnota stávok počíta nasledovne:

Pri zápornej či nulovej bodovej hodnote : základná výška stávky

Pri hodnote +1 : dvojnásobná výška stávky

Pri hodnote +2 : trojnásobná výška stávky

Pri hodnote +3: štvornásobná výška stávky

Pri hodnote +4: päťnásobná výška stávky

Pri hodnote +5 a viac: šesťnásobná výška stávky

Nikdy neprekročte 6-násobok stávky!

Pri hre so 6-8 balíčkami kariet sa výška stávky počíta nasledovne:

Záporná či nulová bodová hodnota: základná výška stávky

Hodnota +1 : dvojnásobok stávky

Hodnota +2: štvornásobok stávky

Hodnota +3: osemnásobok stávky

Hodnota +4 : desaťnásobok stávky

Hodnota +5 a viac: 12-násobok stávky