Základy Black Jacku – všetko, čo potrebujete vedieť (3.)

Základy Black Jacku – všetko, čo potrebujete vedieť (3.)

V záverečnej tretej časti špeciálu Základy Black Jacku vám objasníme ďalšie herné činnosti,  vysvetlíme pojmy mäkká a tvrdá ruka a venovať sa budeme aj stratégii hry.

Základy Black Jacku – ďalšie herné činnosti

V druhej časti špeciálu Základy Black Jacku sme sa venovali jednotlivým herným činnostiam. V tomto článku si objasníme ďalšie herné činnosti.

Stáť (stand) – Túto možnosť hráč v Black Jacku volí v prípade, že má pocit dostatočne silnej kombinácie kariet na ruke, prípadne keď sa obáva „tropu“, teda, že prešvihne súčet kariet 21. Jeho kolo tak končí. Na ťahu je dealer, ktorý nemá možnosť zvoliť stand. Ťahať musí karty až dovtedy, kým nemá na ruke súčet 17 a viac.

Vzdanie sa (surrender) – Nie všetky kasína ponúkajú hráčom takúto možnosť. Občas je dobré ju využiť, nakoľko sa vďaka nej dajú eliminovať vysoké straty. V prípade, že hráč vidí, že mu na ruku prišla zlá karta a dealer má silnú kartu, môže usúdiť, že lepšie bude vzdať sa. Tento krok môže zvoliť na začiatku ďalšieho kola. Ak zvolí inú činnosť, prípadne si vypýta ďalšiu kartu, prichádza o možnosť vzdať sa. V prípade, že sa hráč rozhodne vzdať, príde o polovicu svojej stávky.

Tvrdá a mäkká ruka v Black Jacku

V terminológii Black Jacku sa stretávame s pojmami tvrdá ruka a mäkká ruka. Pre Základy Black Jacku je vhodné poznať ich význam.

Tvrdá ruka (hard hand) – neznamená ruku plnú mozoľov, ako by názov mohol napovedať. Označuje sa tak ruka hráča či dealera, na ktorej nie je eso.

Mäkká ruka (soft hand) – označenie pre ruku hráča či dealera, na ktorej je Eso a teda sú dve hodnoty kariet. Eso sa totiž môže počítať ako 1 a 11.

Stratégia hry

Základom je zariadiť sa podľa našich kariet a prvej karty dealera. Existujú presné kombinácie, ktoré môžu vzniknúť. Stratégia Perfect Black Jack znamená, že poznáme každú možnú kombináciu, ktorá môže vzniknúť a zároveň pri každej z nich poznáme aj najoptimálnejšie riešenie. Je to jednoduchá záležitosť, pretože dealer musí dodržiavať presné pravidlá. A tak na internete nájdete presné tabuľky s jednotlivými možnými kombináciami a riešeniami, ktoré je najvhodnejšie pri nich voliť.

Nejde o zaručenú stratégiu na výhru, ale v prípade, že sa ňou budete riadiť, viete významným spôsobom zvýšiť svoju šancu na výhru oproti tomu, keď by ste hrali výlučne na náhodu.