Základy Black Jacku – všetko, čo potrebujete vedieť (2.)

Základy Black Jacku – všetko, čo potrebujete vedieť (2.)

Základy Black Jacku vám objasníme v troch samostatných článkoch. V druhej časti sa zameriame na jednotlivé herné činnosti.

Základy Black Jacku – herné činnosti

Poistenie stávky (insurance) – Niektoré kasína a typy hier umožňujú poistenie stávky v prípade, že dealerova karta je Eso. Takmer tretina kariet v Black Jacku má hodnotu 10 a tak je cca. 30 % šanca, že dealer bude mať Black Jack. Hráč môže poistiť v tomto prípade stávku maximálne do hodnoty 50 % svojej základnej stávky. V prípade, že dealer bude mať skutočne na ruke Black Jack, hráč nepríde o žiadne peniaze.

Ďalšia karta (hit) – Výraz hit označuje v terminológii Black Jacku vypýtanie si ďalšej karty hráčom od dealera. Táto činnosť sa uskutočňuje v prípade, že má hráč na ruke nízku hodnotu kariet a chce sa priblížiť súčtu 21. Pýtať si môže od dealera karty, kým sám neukončí hru, resp. neprekročí hodnotu 21 a prehrá. Pýtať si ďalšiu kartu hráč nemôže ani v prípade, že na začiatku kola zdvojnásobil stávku.

Dvojnásobná stávka (double) – Objasňujeme základy Black Jacku a na termín double nemožno zabudnúť. Hráč môže zdvojnásobiť svoju základnú stávku na začiatku každého kola. Ak bola základná stávka napríklad 20 eur, môže ju zvýšiť na hodnotu 40 eur. Po zdvojnásobení stávky dostane hráč ešte jednu kartu a jeho hra končí. Oplatí sa túto činnosť zvoliť len v prípade, že máme veľkú istotu, že nasledujúca karta nám vylepší celkový súčet a „netropneme“. A tiež keď vidíme, že dealer má nízku prvú kartu.

Rozdelenie kariet (split) – Základy Black Jacku zahŕňajú aj vysvetlenie tejto možnosti. Ak hráč dostane na ruku dve karty s rovnakou hodnotou, môže zvoliť split, to znamená rozdelenie kariet. Ak zvolí možnosť rozdelenia kariet, na začiatku ďalšieho kola dostane od dealera ku každej karte ďalšiu. Hráč pridá druhú stávku a hrá v podstate s dvoma rukami naraz. S každou rukou hrá zvlášť, pre každú môže voliť rozdielne činnosti. Split dáva hráčovi väčšiu šancu poraziť dealera, pretože ten hrá vždy len s jednou rukou.