Základy Black Jacku – všetko, čo potrebujete vedieť (1.)

Základy Black Jacku vám objasníme v troch samostatných článkoch. V prvej časti sa budeme venovať pravidlám, počítaniu a rozdávaniu kariet a dealerovi.

Základy Black Jacku – pravidlá, princíp a počítanie kariet

Pravidlá hryBlack Jack online hrá hráč proti kasínu, ktoré je reprezentované dealerom. Každý dostáva na začiatku hry dve karty. Cieľom je čo najviac sa priblížiť hodnote 21. Nesmie sa prekročiť tento súčet kariet. Víťazom sa stáva ten, koho súčet kariet je hodnote 21 bližšie. Výraz „trop“ označuje prekročenie hodnoty kariet 21. V prípade zhody hodnoty kariet nie je víťaz a hra končí nerozhodne.

Počítanie kariet v Black Jacku – Riešime základy Black Jacku a v tejto súvislosti je alfa a omega počítanie kariet. Hra sa hrá klasickými žolíkovými kartami. Karty od 2 do 10 majú identickú hodnotu, to znamená, že karta 6 má hodnotu 6, karta 7 má hodnotu 7 a podobne. Karty J, Q a K majú hodnotu 10. Eso je špeciálna karta – v Black Jacku môže mať hodnotu 1 alebo 11. Príklad: Hráč si vytiahne Eso a osmičku – to znamená hodnoty 9 (1+8) alebo 19 (11+8).

Ako prebieha rozdávanie kariet a kto je vlastne dealer?

Rozdávanie kariet v Black Jacku – Každá hrá má určenú minimálnu stávku. Hráč uskutoční stávku a následne dealer začne rozdávať karty. Dealer rozdáva karty v smere hodinových ručičiek. Karty sa rozdávajú v dvoch kolách tak, aby každý pri stole videl ich hodnotu. Po tom, ako hráč vidí karty, môže sa rozhodnúť, čo ďalej. Či si bude pýtať ďalšiu kartu, bude stáť, prípadne sa môže vzdať.  Môže tiež rozdeliť karty do dvoch rúk, poistiť stávku alebo ju zdvojnásobiť. O tom sa budeme baviť na inom mieste. V prípade, že je hráč „trop“, to znamená súčtom dvoch kariet prekročí hodnotu 21, prehráva a príde o svoju stávku.

Dealer – Základy Black Jacku prinášajú aj termín Dealer. Kto to vlastne je? Je to súper hráča v Black Jacku. Oproti bežným hráčom má výrazné obmedzenia. MUSÍ si vziať ďalšiu kartu, ak je jeho súčet menší ako 17. NESMIE si vziať ďalšiu kartu, pokiaľ súčet jeho kariet prekročí hodnotu 17. NESMIE ani zdvojnásobiť stávku. Ak má „trop“, prekročí hodnotu 21, vyhráva hráč. Ak má Black Jack, teda súčet presne 21, vyhráva. Ak má hráč rovnako Black Jack, hra je nerozhodná a nevyhráva nikto. Výhry sa vyplácajú v pomere 1:1. Ak stavíte 30 eur a vyhráte, získate 60 eur, teda čistý zisk 30 eur.