Pokrové turnaje a ich druhy: Poznáš všetky?

Pokrové turnaje a ich druhy: Poznáš všetky?

Pokrové turnaje ponúkajú niekoľko rozličných typov, poznáš všetky?

Pokrové turnaje – poznáte týchto 6 druhov?

Viacstolové turnaje

Najbežnejšie prebiehajú v režime viacstolových turnajov, to znamená, že sa hrá súčasne pri viacerých stoloch. Počet stolov závisí od počtu hráčov a formátov stola. Napríklad turnaj s 900 hráčmi a 9-stolovým formátom by vyžadoval 100 stolov. Stoly sa spájajú tak, ako sa postupne vyraďujú hráči. Posledný zostávajúci stôl sa označuje ako finálny stôl. Všetky najväčšie pokrové turnaje majú formát viacerých stolov.

Sit and go (SNG)

Turnaje s jedným stolom, ktoré začínajú hneď, ako je k dispozícii dostatočný počet účastníkov. Fungujú rovnako ako viacstolové turnaje, čo sa týka pravidiel, ale hrá sa len pri jednom stole. Prize pool (počet odmenených hráčov) závisí od celkového počtu účastníkov, napríklad dvaja najlepší dostávajú odmenu pri SNG turnaji so šiestimi hráčmi. Alebo traja najlepší vyhrávajú pri formáte SNG turnaja s deviatimi hráčmi.

KO turnaje

Pokrové turnaje, pri ktorých hráč dostáva odmenu za vyradenie každého protihráča. Tvoj buy-in (vstupný poplatok) sa rozdelí, určíte percento pôjde do banku výhier a zvyšok pôjde na odmeny. Pozitívom KO turnajov je, že nemusíte skončiť blízko vrcholu, aj napriek tomu získate nejaké odmeny za vyradenie protihráčov.

Freerolly

Freerolly sú pokrové turnaje, ktoré nevyžadujú vstupný poplatok v hotovosti. Existujú tri typy týchto turnajov: Otvorené, pri ktorých nevyžadujú žiadny vstupný poplatok. Len pre VIP hráčov a tieto môžu hrať len vybraní hráči, alebo Body – tieto turnaje môžu hrať hráči za vernostné body. Otvorené freerolly vyzerajú výborne, pretože neriskujete žiadny vstupný poplatok. Ale zúčastňuje sa ich množstvo hráčov a celkové odmeny sú malé.

Satelity

Pokrové turnaje, v ktorých odmenami sú miesta vo väčších turnajoch. Satelity sú skvelým spôsobom pre hráčov s menším kapitálom dostať sa na väčšie turnaje. Napríklad hráte satelitný turnaj s buy-inom 100 € a odmenou je miestenka na turnaj s buy-inom 1000 €.

Turbo

Turbo sú pokrové turnaje s rýchlejšími úrovňami blindov, ako normálne. Blind limity pri turbo turnajoch sa môžu pohybovať od 3 do 10 minút. Príležitostní hráči, ktorí nemajú príliš naštudované pokrové stratégie, majú väčšiu šancu vyhrať v turbo turnajoch.