10 výherných kombinácií v Texas Hold’em poker

10 výherných kombinácií v Texas Hold’em poker

Pravidlá určujú 10 výherných kombinácií v Texas Hold’em poker. Prinášame vám ich prehľad. Zoradené sú od najslabšej po najsilnejšiu.

Výherné kombinácie v Texas Hold’em poker

High hand alebo high card – Ak nemajú hráči na ruke žiadnu kombináciu kariet, rozhoduje o víťazovi sila najvyššej karty. Ak je zhodná s protihráčom, rozhoduje sila druhej najvyššej karty atď.

Pair – dvojica kariet s rovnakou hodnotou – Ak majú dvaja hráči pri stole pár, rozhoduje hodnota daného páru. Ak je rovnaká hodnota páru, rozhoduje ďalšia najvyššia karta.

Two pairs alebo dva páry – dve dvojice kariet s rovnakou hodnotou – Ak majú hráči pri stole zhodne túto kombináciu, tak rozhoduje hodnota vyššieho páru na ruke. Ak je rovnaká, rozhoduje hodnota nižšieho páru. Ak je zhodná aj tá, potom je rozhodujúca piata karta – kicker.

Three of a kind alebo trojica kariet s rovnakou hodnotou – Ak je zhoda v hodnote kariet v trojici u viac hráčov, potom rozhoduje hodnota ďalšej najvyššej karty na ruke.

Straight – postupka – šiesta najsilnejšia kombinácia v Texas Hold’em poker. Klasická postupka, resp. päť po sebe idúcich kariet s postupnou hodnotou. Eso možno použiť ako kartu s hodnotou 1. Najsilnejšia je postupka A-K-Q-J-T.

Flush – kombinácia piatich kariet v rovnakej farbe – Ak nastane zhoda pri viacerých hráčoch, rozhoduje karta s najvyššou hodnotou atď.

Full House – kombinácia dvojice a trojice. Ak nastane zhoda, rozhoduje hodnota trojice. Ak je aj v tom prípade zhoda, rozhoduje hodnota dvojice.

Four of a Kind alebo Poker – štvorica. Tretia najsilnejšia kombinácia kariet v Texas Hold’em poker. Ide o kombináciu štyroch kariet v rovnakej hodnote.

Straight Flush alebo čistá postupka – postupka piatich po sebe idúcich kariet s rovnakou farbou. Druhá najsilnejšia kombinácia v hre.

Royal Flush alebo kráľovská postupka – najvyššia možná kombinácia kariet v hre. Ide o postupku 10 – J – Q – K – A v rovnakej farbe. Ak sa vám na ruku dostane táto kombinácia kariet, môžete začať oslavovať.