TIPOS ako prvý na Slovensku získal európsky certifikát o zodpovednom hraní

TIPOS ako prvý na Slovensku získal európsky certifikát o zodpovednom hraní

Spoločnosť TIPOS lídrom na slovenskom trhu v zodpovednom hraní! Získal vysoko cenenú certifikáciu od The European Lotteries, ako vôbec prvý na Slovensku.

Európska lotériová asociácia udelila spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. certifikáciu v oblasti zodpovedného hrania. Podarilo sa to ako vôbec prvej spoločnosti na Slovensku. Cesta k tomuto certifikátu o zodpovednom hraní nebola jednoduchá. TIPOS musel dosiahnuť súlad s požiadavkami pre zodpovedné hranie vo všetkých desiatich hodnotených oblastiach.

Oficiálny certifikát si spoločnosť prevezme v Šibeniku v roku 2023, ale už teraz môže používať odznak certifikácie zodpovedného hrania. Certifikát je účinný a platný na obdobie troch rokov. Po troch rokoch príde opätovné prehodnotenie prístupu k zodpovednému hraniu. Ešte pred opätovným hodnotením ale prebehne aspoň jedno priebežné hodnotenie.

Pre jednoduché a rýchle hranie sa prihláste na tipos prihlásenie.

TIPOS lídrom na slovenskom trhu v oblasti zodpovedného hrania

„Museli sme upraviť niektoré naše procesy, implementovať viaceré striktné opatrenia do fungovania našich produktov a služieb. Aktivity, ktoré v oblasti zodpovedného hrania realizujeme a ktoré vyplývajú z certifikačnej schémy, sú častokrát nad rámec aktuálne platnej legislatívy, čo nás v niektorých ohľadoch znevýhodňuje oproti našej konkurencii, ktorá takéto striktné pravidlá dodržiavať nemusí. Téma zodpovedného hrania je však pre národnú lotériovú spoločnosť kľúčová. Najmä s ohľadom na vytváranie bezpečného hráčskeho prostredia a ochranu hráčov,“ uviedol podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ sekcie finančnej a právnej spoločnosti TIPOS Oliver Felszeghy.

TIPOS sa stal priekopníkom v oblasti zodpovedného hrania na slovenskom trhu a chcel by ísť príkladom aj pre ďalšie subjekty na trhu. „Veríme, že naše kroky budú inšpiráciou aj pre ďalšie subjekty na trhu. Kultivácia a zvyšovanie bezpečnosti hráčskeho prostredia by mali byť totiž cieľom celého segmentu,“ dodáva Felszeghy.

Prvky na posilnenie zodpovednosti hrania aplikovala spoločnosť napríklad na marketingové aktivity predovšetkým s cieľom ochrany mladistvých a zraniteľných skupín. Dôležitým krokom bolo tiež nastavenie interných procesov s cieľom identifikácie rizikových hráčov a na to nadväzujúce kroky. Systémovo spoločnosť TIPOS posudzuje aj rizikovosť všetkých prevádzkovaných hazardných hier.