Najbežnejšie pokrové gestá a triky + vysvetlenie ich významu

Najbežnejšie pokrové gestá a triky + vysvetlenie ich významu

Tentoraz si predstavíme najbežnejšie pokrové gestá a triky a tiež vysvetlenie ich zvyčajného významu.

Najbežnejšie pokrové gestá a triky a ich význam

Silný znamená slabý. Slabý znamená silný

Ak váš pokrový súper naznačuje svojím správaním či gestami, že  má silnú ruku, tak vo väčšine prípadov je opak pravdou. To isté platí, aj keď sa hráč v pokri tvári, že nemá dobré karty.

Trasenie rúk neznačí nervozitu, ale dobré karty

Jedna z najkonzistentnejších správ v pokri. Ak zbadáte, že vášmu protihráčovi sa trasú ruky, zvyčajne to nie je spôsobené stresom, ale vzrušením z dobrých kariet.

Smútok a depresia

Medzi pokrové gestá a triky patrí aj predstieranie smútku či depresie. V tomto prípade protihráča rozhodne neľutujte, pretože jeho snahou je evokovať vo vás pocit, že má slabé karty. Opak zvyčajne býva pravdou. Pokrčenie ramenami, pohľad dole, zamračená tvár alebo monotónny hlas. To všetko vás má zmiasť.

Zadržanie dychu

Medzi pokrové gestá patrí aj zadržanie dychu a čo to znamená, keď niečo také zbadáte na protihráčovi? Že má zlé karty a snaží sa navonok vyzerať pokojne a mať emócie pod kontrolou. Zrýchlený dych u protihráča naznačuje, že má silné karty.

Spôsob ukladania žetónov

Aj spôsob ukladania žetónov ti môže veľa napovedať o protihráčoch v pokri. Existujú hráči, ktorí svoje žetóny ukladajú do rovnomerných kôpok alebo ich radia podľa hodnoty. Napovedá to o nich, že sú konzervatívni a opatrní. Preto ak začnú hrať agresívne, tak berte ich navýšenia a stávky s plnou vážnosťou. Potom existujú hráči, ktorí ukladajú svoje žetóny nedbalo a často chaoticky. O to ťažšie sa čítajú ich kroky.

Červená tvár

Pokiaľ to váš protihráč neprehnal s alkoholom, náhle sčervenanie tváre môže signalizovať zvýšený krvný tlak ako dôsledok vzrušenia z výborných kariet.

Oblečenie protihráča

Nepatrí medzi pokrové gestá a triky priamo, ale veľa vypovedá o hráčovi. Podobne ako pri spôsobe ukladania žetónov. Slušne oblečení hráči zvyčajne hrajú konzervatívne a výstrednejšie oblečení hráči zvyčajne hrajú uvoľnenejšie a agresívnejšie.

Pohľad na žetóny

Hráči, ktorí pohľadom premeriavajú svoje alebo vaše žetóny zvyčajne zvažujú zvýšenie stávok a to naznačuje, že majú silnú kombináciu kariet.

Pohľad do prázdna

Pohľad upretý do prázdna zvyčajne naznačuje, že hráč má silné karty na ruke. Keby mal taký nezáujem o hru, ako predstiera, tak predsa zloží.

Pohľad na svoje karty

Sledujte protihráčov, ako sa tvária pri pohľade na svoje karty. Prvotné reakcie zvyčajne sú prirodzené a preto, ak hráč vyzerá šťastne a spokojne, tak pravdepodobne má dobré karty a naopak.