Blackjack a hodnota esa pri tvrdej a mäkkej ruke: Rozdiely a príklady

Blackjack a hodnota esa pri tvrdej a mäkkej ruke: Rozdiely a príklady

Vysvetlíme si úlohu esa a jeho hodnotu pri tvrdej a mäkkej ruke. Aké sú rozdiely? Prinášame vám aj konkrétne príklady. Najmä začínajúci hráči obľúbenej kartovej hry blackjack to určite ocenia.

Hodnota mäkkej ruky a tvrdej ruky

V blackjacku je mäkká ruka kombinácia kariet s esom, ktorú možno počítať ako 1 alebo 11. Tvrdá ruka je kombinácia, v ktorej má eso hodnotu 1, alebo kombinácia kariet bez esa.

Rozdiel je dôležitý, pretože ovplyvňuje vašu stratégiu. Pri tvrdej ruke je riziko prešvihnutia (čo znamená ísť nad 21) vyššie, zatiaľ čo mäkká ruka ponúka väčšiu flexibilitu.

Blackjack – hodnota esa v mäkkej ruke verzus hodnota esa v tvrdej ruke

Hodnota esa v mäkkej ruke

Mäkká ruka je akákoľvek kombinácia kariet hodnôt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spolu s kartou esa, ktorú možno počítať ako 1 alebo 11. Flexibilné eso znamená, že si môžete ťahať akúkoľvek kartu a NEBUDETE v bezprostrednom nebezpečenstve vypadnutia. To vám dáva aspoň jednu ďalšiu šancu na zlepšenie vašej kombinácie a robí ju „mäkkou“.

Príklad: Povedzme, že hráte blackjack a vaše prvé dve vytiahnuté karty sú 2 a ESO

  • Keďže eso možno počítať ako 1 ALEBO 11, súčet vašich dvoch kariet je buď 3 ALEBO 13.
  • Ani jeden z uvedených súčtov nie je dobrý v blackjacku, takže si ťaháte ďalšiu kartu.
  • Ťaháte si 3. Takže váš súčet troch kariet je teraz buď 6 alebo 16, pretože kartu esa možno stále počítať buď ako 1, alebo ako 11. Ruka je stále mäkká, pretože si môžete ťahať ďalšiu kartu bez nebezpečenstva vypadnutia.
  • 16 je zlá kombinácia, takže ťaháte si znova.
  • Ťaháte si kartu v hodnote 10. Vaša ruka je teraz „tvrdých 16“. Je to preto, že už nemôžete počítať eso ako 11, inak by ste vypadli (2 + 11 + 3 + 10 = 26).

Takže mäkká ruka je až do bodu, kedy hrozí, že vypadnete, keď si vyberiete len jednu ďalšiu kartu. Po tomto bode je ruka tvrdá.

Hodnota esa v tvrdej ruke

Tvrdá ruka neobsahuje eso, alebo ak áno, má hodnotu 1, nie 11.

Je to preto, že flexibilná hodnota by nepomohla – spôsobilo by to, že by ste vypadli. Napríklad 7 + 8 + Eso sa môže rovnať iba 16 (7 + 8 + 1), pretože by ste prešvihli s 26 (7 + 8 + 11).

Príklad: Povedzme, že váš celkový súčet hodnôt karát na ruke je 17 BEZ ESA. Máte „tvrdých 17“.

  • Ste v nebezpečenstve vypadnutia pri potiahnutí nasledujúcej karty.
  • Ak krupiér ukazuje hornú kartu 8, 9, 10 alebo eso, potom pravdepodobnosť hry naznačuje, že vaša tvrdá 17 by už mohla byť prehraná. To zvádza k pokušeniu potiahnuť kartu. Základná stratégia však naznačuje, že by ste mali stáť, pretože iba 2, 3, 4 alebo eso (počítané ako 1) zlepší vašu kombináciu. VŠETKY ostatné karty presiahnu 21. Takže stojíte.

A preto sa tomu hovorí Tvrdých 17. Pretože môžete okamžite prehrať, ak si potiahnete akúkoľvek JEDNU kartu inú ako 2, 3, 4 alebo Eso (ktoré sa potom MUSÍ počítať ako 1).

Ak by ste však mali Mäkkých 17 (napríklad eso + 6), mali by ste šancu pokračovať v hre bez strachu, že vypadnete.

Zaujímavý fakt: Ruka mäkkých 17 je TAK dôležitá, že ju mnohé kamenné a online kasína používajú na zvýšenie svojej výhody tým, že uvádzajú, že „Krupiér musí ťahať pri mäkkých 17“. To znamená, že v týchto hrách sa výhoda v blackjacku zvýši o približne 0,23 % v porovnaní s hráčom používajúcim základnú stratégiu.